Sustainability

Betydningen av sortering

09.09.2020

by Renate Straume

Det er viktig å sortere søpla si! 

Nylig tok NRK for seg hva som skjer med søppelet vårt når det er sortert og sider ved dette som ikke er så bra som man skulle ønske. 

Å få belyst alle sider av saken er nødvendig. Samtidig er det frustrerende at noe som i utgangspunktet er positivt og viktig, vinkles negativt. Etterlatt inntrykk etter programmet kunne lett bli «plasten du kildesorterer riktig brennes likevel, og jobben du gjør er egentlig overflødig… »

 

La oss legge denne død først som sist:

Det er veldig viktig å sortere! ALLE bør sortere søpla si.

Recycle sign, blue,made of denim

Det er flere grunner til dette;

Noen gir effekt med det samme og noen handler om å tenke langsiktig. Vi må tilrettelegge for fremtidige miljøeffekter og i mange tilfeller vil disse muliggjøres nettopp gjennom det å sortere. 

La oss begynne der vi umiddelbart kan se resultater: 

  • Sortering muliggjør gjenvinning

Å sortere søppel gjør at vi kan gjenvinne deler av det vi kaster. Det betyr ikke at ALT kan gjenvinnes, men at vi KAN gjenvinne noe av det. Det er sentralt for fremtidige generasjoner at vi gjør dette arbeidet og bruker råvarer på nytt, fremfor å alltid utvinne råmaterialet fra kilden. En god del av råvarene har vi for lite av (se artikkel www.varig.tech/blog  om sirkulær økonomi). I tillegg er det som regel mindre energikrevende å resirkulere enn å utvinne nytt. 

  • Sortering bygger innsikt

Det å sortere gjør oss klokere og i stand til å ta enda mer bevisste valg. Når du sorterer tilegner du deg innsikt i hva det kastes mye av og hva det kastes  lite av. Du ser også hvilke leverandører som har et bevisst forhold til miljø, og hvem som er bidragsytere når det gjelder å forenkle din egen sortering. Sistnevne er helt sentral når det gjelder å tilrettelegge for neste steg! 

Hva vi legger i neste steg og “fremtidige miljøeffekter» (som jo unektelig høres flott ut): 

  • Sortering bygger lønnsomme bedrifter som kan leve av å foredle søpla vår

I 1995 havnet over 33% av avfallet vårt på dynga, i 2018 var tallet ca 18%. Det er en god utvikling, men ikke like god dersom vi sammenlikner med 2011, da vi var enda bedre og kun deponerte 5,5% av avfallet vårt! – Men vi vet jo nå at det er fullt mulig! 

Hva skjer så med avfallet som ikke deponeres? Mye av det brennes og produserer varme til hus og arbeidsplasser via fjernvarmeanlegg*. Det er dessverre slik at avfall ikke MÅ sorteres før det brennes, men det burde gjøres i større grad, både fordi vi da brenner renere avfall og fordi det er sentralt å vite hvilke avfallsfraksjoner vi genererer mest av. Dette vil videre kunne gi oss kunnskap om og muligheter til å bygge opp lønnsomme bedrifter, som skal leve av å foredle avfallet vårt. Uten sortering mangler vi viktig innsikt som gir oss et godt startpunkt for videre arbeid.

Det finnes flere gode eksempler på bedrifter som lever av vårt resirkulerte avfall: https://www.nggroup.no/baerekraft/avfall-er-en-global-ressurs/

Figur 1 viser SSBs avfallstall fra 1995 til 2018, som viser at vi blir flinkere men har mye å jobbe med: 

 

  • Sortering er essensielt for å redusere mengden søppel

Bag of chips on pink background

Ved å sortere ser vi tydeligere hva vi kaster mye av, noe som gir oss viktig informasjon om hvor vi kan sette inn tiltak; Hva slags type emballasje bør vi redusere bruken av, hvilken type emballasje kan vi gjøre renere og hvilke leverandører skal vi utfordre når det gjelder å forbedre sine innsatsfaktorer i emballasje og generell emballasjebruk? Vi skulle kunne utfordre dem konkret til å redusere visse typer emballasje, benytte «ombrukbar» emballasje, eller «ren» emballasje. Ren i denne sammenhengen betyr det at den er mulig å sortere. Et godt eksempel på en ikke ren emballasje er den berømte potetgullposen. Vi har blitt relativt gode til å sortere hjemme, mens på arbeidsplassen er vi noe mer avhengig av de rette fasilitetene for dette. Mange utleiere har blitt gode til å tilrettelegge også her, og de fleste har nå muligheter for å gjøre noen enkle grep i hverdagen. Bruk mulighetene for sortering som finnes der du er og husk at du er en viktig bidragsyter også på arbeidsplassen, ikke bare hjemme.

drawing of a person throwing waste in the trash

Til tross for at man kan sitte igjen med et noe feilaktig inntrykk etter NRK-programmet, så har sortering beviselig gode effekter på kort og lang sikt! Det er ikke minst avgjørende at vi fortsetter den gode jobben som gjøres for å sikre en enda sunnere ressurshåndtering i framtiden. Fall ikke for enkle overskrifter som sier at sortering er ut. Start med deg selv og husk at det begynner i det små; Bli med å redde verden med en søppelpose av gangen. 

 

 *Ikke alle fjernvarmeanlegg brenner søppel, det er mange ulike anlegg, men mange av de brenner søppel.
Kilder: SSB

 

For flere artikler og innlegg, se www.varig.tech/blog