Bærekraftige bygninger.
Tilrettelagt av oss - Utført av dere

Bærekraftig utvikling

Det er ingen hemmelighet at bygg- og eiendomsnæringen har et stort forbedringspotensial når det kommer til bærekraft. Bærekraftsarbeid har fått et stadig viktigere fotfeste de siste årene. Samtidig mangler bransjen nødvendige verktøy som gjør det kostnadseffektivt, målbart og enkelt. Det er i tillegg en utfordring å motivere bygningseiere, leietakere og forvaltere til å gjøre en felles innsats for miljøet, samt at det innføres lovverk som i stor grad vil påvirke hvordan vi kan og vil operere framover. For å løse alle disse utfordringene mener vi at digitalisering er nøkkelordet for bærekraftig utvikling.

Vi åpner opp for nye løsninger og perspektiver. Digitalisering og automatisering av all bærekraftsdata vil skape bedre kommunikasjon i bransjen. Varig vil bidra til at flere eksisterende bygg ivaretas og at deres levetid forlenges. Slik vil det totale klimaavtrykket fra bransjen reduseres. 

For mer om bærekraft, les her!

 

Bærekraftige bygninger
Tilrettelagt av oss – Utført av dere